Alkalické přípravky


Název výrobku Označení Popis Balení
Aquabasic AQ Universální, vysoce účinný, alkalický, koncentrovaný čístící prostředek určený pro mytí kovových i lakovaných povrchů, strojů, motorů, převod. skříní. 25 L PE kanystr
Aquabasic - B AQ-B Univerzální čistící a odmašťovací prostředek pro potravinářské provozy. 25 L PE kanystr
Aquabasic - F AQ-F Universální, vysoce účinný, alkalický, koncentrovaný čistící prostředek určený pro mytí kovových povrchů, strojů, motorů, převod. skříní. 20 L PE kanystr
Aquabasic - L AQ-L Universální, vysoce účinný, alkalický, koncentrovaný čístící prostředek určený pro mytí kovových i lakovaných povrchů, strojů, motorů, převod. skříní. 25 L PE kanystr
Aquabasic - N AQ-N Universální, vysoce účinný, alkalický, koncentrovaný čistící prostředek určený pro mytí kovových i lakovaných povrchů z tlakových zařízení. 25 L PE kanystr
Šampon PM
(práškový)
Š-PM Vysoce účinný prostředek pro ruční i strojní mytí motorů, převodovek apod. Odstraňuje ropné látky, tuky, bílkoviny. 5 kg pytel
Šampon WX Š-WX Přípravek pro mytí a voskování karoserií vozidel. 25 L PE kanystr
Dekarbonex DKX Vodou ředitelný přípravek v koncentrovaném stavu, určený pro odstraňování karbonových a olejových úsad a nánosů. Používá se pro čištění kovových i nekovových povrchů. 25 L PE kanystr